Qigong in Coronatijd te Allardsoog

In het laatste weekend van november 2020
vond er in Allardsoog een Qigong-workshop plaats. Een aantal weken van tevoren kreeg ik bericht dat het door kon gaan, maar hield ivm corona toch rekening met onverwachte afzegging…

Hoe bijzonder was het toen we vrijdagavond in de kring elkaar aankeken, kennis maakten en van start gingen! Vooraf begreep ik niet zo goed hoe het één en ander in Allardsoog geregeld was. Nu kan ik als buitenstaander concluderen, dat er zoveel kamers verhuurd konden worden als dat er toiletten en douches in het gebouw aanwezig waren. Dat betekende, dat elke kamer over een eigen douche en toilet beschikte.

In de workshopzaal hadden we zoveel mogelijk meubilair verwijderd, zodat we op een flinke afstand van elkaar konden staan.
Bij de kennismaking hebben we meteen overlegd hoe om te gaan met veiligheid en afstand naar iedereen, en ons daar zo goed mogelijk aan gehouden.
Het samen beoefenen van Qigong gaat eigenlijk altijd met een ruime afstand onderling, dus dat was niet nieuw. Er waren nieuwe deelnemers en mensen die voor herhaling of verdieping kwamen. Iedereen heeft heel goed meegedaan en met aandacht en rust hebben we met elkaar de 18 oefeningen van deze Qigong-serie doorgenomen.
De oefeningen zijn gemakkelijk mee te doen, soms schijnbaar eenvoudig, maar goed uitgevoerd hebben ze zeer zeker effect op onze gezondheid.
En alles in een verstilde geconcentreerde stilte, wat het een soort ‘meditatie in beweging’maakt.
De lessen vallen altijd op vrijdag- en zaterdagavond en zaterdag- en zondagochtend. Vier dagdelen dus.
Zaterdagmiddag is vrij om van de mooie omgeving te genieten en/of wat uit te rusten.

Gewoonlijk wordt er ook op de zaterdagavond gekookt voor en met de hele groep en met wat iedereen zo al inbrengt. Maar het lukte mij niet om vooraf te bedenken hoe dat nu zou moeten aangezien er in de keuken niet meer dan 3 mensen tegelijk aanwezig mochten zijn. De oplossing daarvoor kwam onverwachts: tijdens het kennismakingsrondje stelden 2 vriendinnen voor om op zaterdagavond voor de hele groep te koken! Iedereen heeft wat ingebracht en terwijl er in de keuken volop gekookt werd, schikten anderen de tafels en stoelen zodanig, dat we op veilige afstand en toch met elkaar de maaltijd konden delen. De schotels werden op een tafel gezet die als buffet dienst deed, waar we om beurten mochten opscheppen. Het was geweldig!

Aan het einde van de zondagochtend keken we met elkaar terug op een geslaagd weekend. Met een dankbaar hart ben ik ’s middags aan de wandel gegaan in het mooie natuurgebied dat tegenover Allardsoog ligt, nagenietend van deze Qigong-workshop.

Margo Bouwman
www.margobouwman.nl