Geheel volgens het centraal beleid van Nivon is in de zomer de bedrijfsvoering van Allardsoog met GOUD bekroond binnen het certificeringssysteem van Green Key.
Dit certificaat geeft aan dat Allardsoog op het hoogste niveau scoort op het punt van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), onder andere doordat we een 100% vrijwilligers organisatie zijn en er elke zomer een sociale week aangeboden wordt aan een-ouder gezinnen die geen geld hebben voor vakantie. Verder is geconstateerd dat de leden van de Beheercommissie (BHC) zich sterk maken voor duurzaamheid o.a. door isolatie en zonnecellen plus zonneboiler en aanbrengen van uitstroombeperkers op alle kranen.

Er zijn al veel zonnepanelen en er is een zonnecollector voor warm water aangebracht op het dak. Bij gering aantal gasten worden de kamers zodanig ingedeeld dat een leegstaande vleugel en ongebruikte zalen niet verwarmd hoeven te worden.  Verder gaan we heel bewust om met uitprinten van mails of andere informatie, gebruiken biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen en in de hal is LED verlichting in de plaats van gloeilampen aangebracht. Verder wordt al het afval gescheiden (GFT, Glas, Papier, Plastic en tenslotte restafval)

Ook is het zo dat Allardsoog contacten onderhoud en samenwerkt met naburige instellingen of personen zoals bijvoorbeeld het Bloeizone project in Bakkeveen. Via de website wordt aandacht van de gasten gevraagd voor Wereld Erfgoed locaties zoals bijvoorbeeld de Waddenzee en daarnaast ook voor culturele zaken zoals musea, toneelvoorstellingen etc. Daarnaast moet er volgens de hoogste eisen voldaan worden aan de milieuvriendelijkheid van schoonmaakmiddelen en -methoden plus scheiding en verminderen van de afvalstromen. Tenslotte is ook credit gegeven voor ons natuurbeleid in de vorm van het grote aantal nestkastjes op het terrein, de bijenstal van Sjoerd Bonnema en de plannen voor een voedselbos.
Kortom een prachtige score voor Allardsoog, neergezet door een klein team van vrijwilligers met grote inzet, kennis en doorzettingsvermogen.
Zo kunnen onze gasten zich veilig weten in ons huis en samen met heel Nivon de focus op duurzaamheid en MVO blijven richten!

Wij vragen aan al onze gasten om hun steentje bij te dragen aan behoud van ons prachtige GOUDEN Green Key keurmerk door zich zoveel mogelijk te houden aan de aanwijzingen omtrent energie verbruik en afvalscheiding zoals dat is aangegeven.

Voor Allardsoog is Klaas Breunis de contactpersoon voor GREEN KEY

Informatie

Natuurvriendenhuis Allardsoog Jarich van der Wielenwei 42 9343 TC Een-West
088-0990951 (lokaal tarief)
Netwerk Nivonhuizen