Opnieuw Corona maatregelen

November 2021 opnieuw Coronamaatregelen in de Natuurvriendenhuizen.

Vanaf maandag 8 november zullen de vrijwilligers van natuurvriendenhuizen en afdelingsgebouwen je vragen een coronatoegangsbewijs te laten zien.
Om het verblijf op onze locaties verantwoord te houden zullen we gasten en deelnemers vanaf 13 jaar bij aankomst controleren op een QR-code met een groen vinkje.
Dit kan via de Corona CheckApp op een smartphone of via een uitgeprint coronatoegangsbewijs. Zonder coronatoegangsbewijs kan er niet verbleven worden in onze natuurvriendenhuizen en afdelingsgebouwen.

Mondkapjes dragen in de afdelingsgebouwen en natuurvriendenhuizen hoeft niet, maar mag wel uiteraard.
De natuurvriendenhuizen en afdelingsgebouwen worden beheerd door hun vrijwilligers en gasten.
We hebben samen de verantwoordelijkheid elkaar een prettig verblijf te bezorgen.
Geef elkaar de ruimte, ga respectvol met elkaar om en wees je er bewust van dat onze vrijwilligers hun best doen de boel zo goed mogelijk te regelen.

We doen ons best om met z’n allen onze verantwoordelijkheid te nemen.